Close
Søk
Filters

Kort om Toso i Japan

 

LEDENDE I MER ENN ET HALVT HUNDRE ÅR!

Mange av Toso Norge AS sine produkter er produsert hos Toso i Japan (Toso Co. Ltd), og selskapet er en stor, global aktør som har beholdt sin posisjon som en av verdens ledende produsenter av gardinoppheng i mer enn et halvt hundre år! Selskapet ble etablert tilbake i 1949, og har i dag nesten 1.000 ansatte som hver dag sørger for at vi kan levere produkter av høyeste kvalitet og der vi benytter oss av den seneste teknologi.

Toso i Japan har en helt unik filosofi både om sine produkter og sitt unike samfunnsansvar;

"Med høy grad av tillit fra alle våre kunder fortsetter vi å utvikle og utvide vår omfattende kolleksjon av gardin-oppheng. I løpet av de siste årene, der vi opplever økt globalisering, lavere fødselsrater, en aldrende befolkning og økte krav til samfunnsansvar i bedriftene, har Toso Japan jobbet kontinuerlig med å bruke sin spesielle styrke innen vitenskap og teknologi, til å lede an i utviklingen av produkter som skal bidra til å sikre skreddersydde løsninger. Toso sitt svar på endringene vi står ovenfor er å styrke våre produkter til å ha et suverent design, benytte oss av revolusjonerende teknologi, samt ha en pålitelig produktkvalitet."

 

 

ISO 14001 SERTIFISERING

Toso er opptatt av å ta et aktivt samfunnsansvar, og er dedikert til oppgaver som standarder, miljøhensyn og andre relaterte spørsmål. Toso Japan ser på målet om et lav-karbon-samfunn som en av sine viktigste prioriteringer, og har satt innsatsen for et globalt miljø som et av sine viktigste bedriftsmål. Selskapet var derfor den første gardinskinne-produsentene som oppnådde ISO 14001-sertifisering.

I Toso arbeides det aktivt med å utvikle produkter som øker isolasjonsevnen i vinduer slik at energiforbruket i bygninger reduseres. Samtidig tas det aktive valg for å redusere miljøpåvirkningen fra alle produksjonsprosesser, og selskapet er en aktiv bidragsyter i treplantingsprogrammer og andre miljø- og samfunnstiltak. Toso har et miljøhensyn i alle av bedriftens aspekter, for å realisere et lavutslipps-, gjenvinningsorientert samfunn som leder til et bærekraftig samfunn.