Close
Søk
Filters

Barnesikkerhet

STANDARD EN 13120 + A1

  

 
   

Barn ser ikke alltid faren med å leke med snorene som henger løst i vinduet. For å unngå at det skal forekomme alvorlige ulykker der barn vikler en snor eller et kjede rundt halsen, er det innført en ny EU standard om sikkerhet, der produsenter / leverandører og installatører i fellesskap skal gjøre hva de kan for å unngå fremtidige ulykker.

Ansvaret for å overholde direktivet ligger hos den som monterer produktet (sluttbruker / montør). Derfor sendes det alltid nødvendige sikkerhetsprodukter samt monterings- og varselinformasjon sammen med alle Toso Norge AS sine produkter som betjenes med snor- og kjedetrekk. På denne måten får den som monterer produktet også mulighet for å overholde reglene.

 

GJELDENDE GRUNNREGLER

Følgende oversikt viser hvilke regler som gjelder for monteringshøyder, og hvilke sikkerhetsprodukter som medfølger produktene når du kjøper disse i din nærmeste butikk; 

 

EKSEMPEL PÅ MONTERING

Følgende to eksempler viser montering av hhv. kjedetrekk og snortrekk-betjening når produkthøyden er 120 cm;